PukiWiki

InterWikiName [edit]

InterWiki用のサーバリストです。

 [URL サーバ名] タイプ

の形式で記述してください。

takataka [edit]

WikiEngines [edit]

PukiWiki [edit]

Search Engine [edit]

拡張InterWikiName [edit]

その他 [edit]


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS